Mint szűkölködők, de sokakat gazdagítók jellemzők

A külföldi tudományszociológusok szemében létezik egy fogalom:
"Hungarian phenomenon". Más néven ezt "marslakók érkezésének" hívták.
(...) A tréfás elnevezést azért használták, mert híres atomtudósaink egymás közt magyarul beszéltek, ami körülbelül olyan volt az amerikaiak számára, mintha marslakókat hallgattak volna. (...) Nyelvünkkel, kultúránkkal, zenénkkel olyan örökséget hoztunk magunkkal, amely beoltódva az európai kultúrába, képes volt gazdagítani az egész világot (...) Ezt a kincset minden magyar gyermek megszerzi ötéves korára. A kérdés az, élete során ki tudja-e fejleszteni. A múlt század fordulóján, az 1900-as évek elején a budapesti egyetem világszínvonalú volt. Ha ez újra megtörténik, akkor megint ontani fogjuk a kimagasló egyéniségeket."