Mire jó a rossz? jellemzők

"Lactantiust, a 3-4. században élt keresztény gondolkodót ma kevesen ismerik, és még az ókeresztény irodalom szakértői is inkább csak a stílusművészt, a "keresztény Cicerót" látják benne. Jelen kötet szerzője, Kendeffy Gábor azt szeretné bebizonyítani, hogy az afrikai teológus méltó az érdeklődésünkre. Lactantius elsősorban arra kereste a választ, hogyan illeszkedik a rossz az isteni gondviselés tervébe. A zsidó-keresztény hagyományra és az antik filozófiai örökségre támaszkodva sajátos dualista rendszert alkotott, amely a rossz értelmét kutatja a létezés minden szintjén: a természetben, az emberben, a társadalomban. Ez a rendszer nem ellentmondásmentes, de ellentmondásai részben magában az emberi természetben gyökereznek. A monográfiát Lactantius "Teológia dióhéjban" című, korábban magyarul nem olvasható írása egészíti ki, amely tömören összefoglalja a főmű, a "Rendszeres teológia" gondolatait." (Heidl György)