MISSZIONÁRIUSOK LEVELEI MAGYARO.-RÓL ÉS ERDÉLYRŐL (16-17.SZ) jellemzők

A 16. sz. második felére a középkori Magyarország mintegy harmada a Török Birodalom részévé vált. Bár a muszlim hódítók nem viselkedtek kifejezetten ellenségesen a keresztény lakosság hitével szemben, a korábbi fél évezredben e területeken megszilárdult kereszténység egyeduralma mégiscsak veszélybe került a másfél évszázadig tartó török hódítás idején. Ez indokolja, hogy Magyarországot, elsősorbban annak hódoltsági részét a katolikus egyház missziós területnek tekintette, s katolikus misszionáriusok járták a hódoltságot, a Felvidéket és Erdélyt egyaránt. A misszionáriusok azután levelekben számoltak be a Vatikánban székelő Pápai Kongregációnak útjaik során szerzett tapasztalataikról. A Vatikáni Levéltárban fennmaradt levelek tehát elsőrangú forrásértékkel bírnak.