MISZTIKUS MALOM - ZSOLTÁRIDÉZETEK A PÁLI LEVELEKBEN jellemzők

A jelenkori biblikus kutatás egyik legjelentősebb témája az „íráshasználat” kérdése. A bibliai szövegek jelentős része nemcsak külső forrásokra, hanem már meglévő szent iratokra is támaszkodik. Az érvényes tekintélybe kapaszkodó bibliai szerzők egymásra mutató szövegeiből olykor finom, alig hallható párbeszéd bontakozik ki, másutt az eredetit átformáló szabadságukkal kápráztatnak el. A Zsoltárok könyve az Ószövetség, Pál leveleinek korpusza viszont azÚjszövetség kivételes jelentőségű gyűjteménye. Pállevelei nemcsak különleges teológiai teljesítménytjelentenek, hanem emellett első dokumentumai annak, ahogy a születő kereszténység Izrael szent iratait olvasta. Könyvünk a páli íráshasználat kérdéseibe kíván bevezetni, illetve nyomon követi azt, ahogy a zsoltárok fohászai és himnuszai Pál hitét építették.Martos Levente Balázs katolikus pap, a Győri Hittudományi Főiskola és a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tanára.