Mit mond a Biblia... jellemzők

Két dolog teszi indokolttá e kis könyv megjelentetését:
Egyrészt az, hogy bár bő választék van vallásos irodalomban, a Biblia még mindig általánosan ismeretlen könyv. Szavait sokszor elfedik a róla szóló magyarázatok, vélekedések. Kevés olyan vallásos kiadvány jelenik meg nálunk, amelynek segítségével a Biblia valódi üzenetéhez lehetne közelebb férni. Többeket visszatart a Szentírás olvasását az is, hogy tájékozatlannak és avatatlannak érzik magukat ehhez.
Ebben a könyvben a Biblia tényleges tartalmával és mondanivalójával szeretnénk megismertetni az olvasót röviden, egyszerűen, ellenőrizhetően. Ez az írás teljességgel mentes minden olyanfajta agitációtól, amely gyakran jellemzi a népszerű vallásos kiadványokat, és amellyel szemben sokan - okkal és joggal - ellenérzésekkel viseltetnek. (Részlet az előszóból)