Mithras Pannonicus jellemzők

Tóth István neve a római kori keleti vallások kutatóinak hazai és nemzetközi köreiben egyaránt jól ismert. Jelen kötet négy tanulmányát tartalmazza magyar és német nyelven, melyekből három már korábban megjelent. Újbóli formában való közreadásuk indokoltnak mutatkozott: témájuk, ill. szerzőjük sajátos gondolatmenete és következtetései által egységet alkotnak. A szerző a kultusztörténet új összefüggéseinek felismerésével járul hozzá a téma kutatásához. A főként pannoniai példákon keresztül érintett általánosabb kérdések a következők: a vallás alapítása és az alapító személye; a vallás terjedése és helyi sajátosságai, továbbá az intercisai szentélyközösség s a kultuszkép felépítésének eszmei háttere.