Mítosz a hébereknél és történeti fejlődése jellemzők

Ez a könyv a világhírű orientalista 1876-ban, Lipcsében németül megjelent művének megkésett magyar fordítása. Ma, amikor újra népszerű a mítosz-kutatás, különösen izgalmas egy olyan szerző írását olvasni, aki nagy fölkészültséggel, tapasztalattal és tárgyi tudással rendelkezett, de akinek tudomány-filozófiai alapállása sokban különbözött a maiétól. Könyve tudománytörténeti és tudománypolitikai szempontból is érdekes, hiszen Goldziher a kelet-közép-európai zsidóság azon áramlatához tartozott, amelyik hazájában sajátmaga szellemi emancipálására törekedett. Ez az írása hatásában is ezt a folyamatot erősítette, s cáfolata Renan tézisének, miszerint a semita népeknek nincsenek mítoszaik.