MODELL DEUTSCHLAND jellemzők

A könyv gazdaságpolitikai és növekedéselméleti összefüggések elemzésével mutatja be a nyugatnémet gazdasági csoda legfőbb tényezőit, az 1945-1961 közötti periódus makrogazdasági szintű felhalmozási folyamatait, a termelési szerkezetváltás dinamikáját, egyidejűleg elvégzi ezek hagyományos megítélésének kritikus felülvizsgálatát. A továbbiakban tárgyalja a nyugatnémet prosperitás ún. érett időszakát (hatvanas-hetvenes évek), az 1974 utáni válságot, az aranykor lezárulásának okait.