MODERN METAFIZIKA jellemzők

A kötet kritikai áttekintést ad a modern metafizika jelentősebb kérdéseiről. Bemutatja, hogyan kapcsolódik a modern metafizika a kortárs filozófia más területeihez, a tudományfilozófiához, az ismeretelmélethez, a logikához vagy az elmefilozófiához, illetve hogy a különböző metafizikai problémákra adott válaszok miként függnek össze egymással. Miután igyekszik eloszlatni a metafizika értelmességével kapcsolatos kételyeket, hét alapvető kérdéskört vizsgál: a természeti törvények, az okság, a szükségszerűség és a lehetőségek, az idő, az azonosság, a test és lélek, valamint a szabad akarat problémáját. A könyv egyaránt szól a szakmai közönségnek, a filozófiát tanulóknak és mindazoknak, akiket érdekel a modern filozófia. Arra törekszik, hogy lehetőség szerint mellőzze a szakzsargont, és hogy az olvasó számára példák és analógiák segítségével világossá tegye a modern metafizikai kérdéseket, érveket és álláspontokat.