MOKSHA - A TUDAT HATÁRAI - jellemzők

A Moksha szanszkrit szó. Fölszabadítást ésfölszabadulást jelent. A kötet Huxley prófétikus éslátomásos írásainak gyűjteménye.1953 májusában, felesége és orvos-barátja társaságábanAldous Huxley bevett négytized gramm meszkalint. Az ezt követő misztikus és transzcendens állapot az emberi tudat mélyebb tartományait kutató kísérletekrekésztette. Munkája, eredményei forradalmiak voltak.Huxley évtizedekkel megelőzte korát, előre látta amodern kultúra veszélyeit: a népességrobbanást, arohamos technikai fejlődést, a militáns nacionalizmust.A pszichedelikus szerektől azt a kézzelfoghatólehetőséget remélte, hogy `emlékeztethetjük általuk afelnőtteket: a valóságos világ nagyon más, mint az aszerencsétlen világegyetem, amit kultúrájuk formáltaelőítéleteikkel maguk teremtettek maguknak`. 1953-asmeszkalin kísérlete után írott munkáinak jó részébőlkitetszik, hogy az anyagnak azt a hatását szeretnémegértetni és érvényre juttatni, amellyel fölébreszti amisztikus jelenségekkel szemben ellenséges, techni