Motiváció, tanulás, tanítás jellemzők

Az ember lényegét alapvetően meghatározó motiváció, tanulás és tanítás jellemzői mindig is izgatták a kutatókat. Réthy Endréné új szakkönyve olyan témakörrel foglalkozik, mely meghatározó pillérét képezi az iskolával kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdéseknek. A motiváció, tanulás, tanítás lényegét nem csupán elméleti síkon elemzi a munka, de a gyakorlat területéről is diagnózist kíván adni. A könyv érdekessége, hogy a motiváció, tanulás és tanítás kérdéseit multidiszciplináris megközelítéssel, a pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, etikai és mentálhigiénés aspektusok integrálásával mutatja be.