Motoros cselekvéses játékok az iskolai testnevelésben jellemzők

A játékoknak fontos szerepük van az értékek közvetítésében, és különleges helyet foglalnak el a nevelésben abból a szempontból is, hogy az identitástudatot, a kisebb és nagyobb csoportokkal való azonosulást érzékletes módon és egyszerű képletek alapján képesek kialakítani. Különös figyelmet kell fordítani azokra a játékokra, amelyek nem kötődnek tornatermekhez, sportpályákhoz, hanem a természetben "játszódnak". E könyv a nyitottság és a rendszerszemléletű feldolgozás elvi követelményeinek próbál megfelelni, s olyan elméleti és gyakorlati vázat szeretne nyújtani, melyre építve még több ismeret és játék kerülhet a nevelési folyamatba.