MŰ - MŰVÉSZEK - BEFOGADÁS jellemzők

Kötetünk a szerző 1968 és 1992 között végzett művészetszociológiai kutatásainak összegzése. A művészetszociológia a szociológia azon ága, mely a művészet (művész, műalkotás és befogadó) és a társadalom közötti viszonyt vizsgálja, s olyan kérdésekre keres választ, hogy mit tekintünk művészetnek, ki a művész, és milyen szerepet játszik a műalkotás a társadalomban. A szerző által képviselt műcentrikus művészetszociológia tárgya nemcsak a művet létrehozó és a művet befogadó ember, valamint a művészi élet és a művészethez kapcsolódó intézmények, hanem maga a mű is: annak elemzése, hogy milyen eszközök segítségével közvetíti a forma a művész társadalomképét. E megközelítés szerint külső és belső, forma és tartalom, elméleti és történeti nem választható szét.A kötetben olvashatunk képzőművészekről és befogadásról, a művészi alkotások létrejöttének folyamatáról és a befogadási folyamatról, valamint a vizuális környezetről, amelyben a művészet megjelenik (lakás, köztér, galéria, televízió). A s