Múlt, jelen, jövő, avagy a tacit tudás-transzfer vállalati dimenziói jellemzők

A könyv megírásának szükségességét egy Edwin Landtól - a HP vezetőjétől - származó idézet továbbgondolása erősítette meg benne. Land szerint a "Polaroid összes tőkéjének 90 %-a esténként autóba ül és hazamegy". Igen, de Land úgy gondolkozott, hogy utána reggel visszaül az autójába és tőkéjének 90 %-a újra egy helyen lesz, és elérhetővé válik. Miután a tudás egy része személyhez köthető, nem dokumentálható, nem verbalizálható, tapasztalatokon alapul, így felmerül a kérdés, hogy ezen tudás megtartása, főleg a kulcspozícióban lévők, illetve más szempontból a vállalat érdekében kulcsfigurának számító munkavállalók esetében milyen új feladatokat jelent a vállalat számára.
A kérdés akkor válik igazán izgalmassá, ha a tervezhető munkaerőmozgások leggyakoribb formáját (elsősorban a nyugdíjazást) megvizsgálva egy olyan folyamatot sikerül rekonstruálni, amely alapján a vállalatok képesek lesznek felkészülni egyéb tervezhető munkaerőmozgás (szülési szabadság, hosszabb idő a leány- vagy anyavállalat külföldi telephelyein) esetén a folyamatos tacit vagy tapasztalati tudás megosztására.
Jelen könyv elsősorban tudományos kutatásokon alapuló olyan gyakorlati módszerek bemutatását tűzte ki célul, amelyek a vállalatvezetők, humán szakemberek és vállalati humánpolitikával foglalkozó kutatók tudástárát bővítik.