MUNKAJOG - 3. KIADÁS, 2013 jellemzők

A Jogi Szakvizsga Kézikönyvek sorozatban a Munkajog c. könyv harmadik kiadását lapozza fel a tisztelt olvasó. Az előző kiadás óta a munkajogi szabályozás újabb fejezetéhez érkezett. Elfogadták a rendszerváltozást követő korszak második munkajogi kódexét, és újra egy törvény hatálya alá került a közigazgatás személyzete. A közalkalmazotti jogállás szabályai is változtak. Könyvünk tartalma és tematikája – a szakvizsgára történő sikeres felkészülést segítve – a Munka Törvénykönyvét (2012. évi I. törvény), a közalkalmazotti törvényt (1992. évi XXXIII. törvény) és a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényt (2011. évi CXCIX. törvény) ismerteti és magyarázza a szakvizsga tételsorhoz igazodva, kiegészítve egyéb, a tételekhez szükséges jogszabályokkal is.Az egyes tételcímeket követően a könyv ismerteti a kapcsolódó normaszöveget (félkövér betű), épít a törvény indokolására (félkövér, kurzív betű), magyarázza, értelmezi a törvények érintett rendelkezéseit, közli az alkotmánybíróság