MUNKAJOG (SZERK. GYULAVÁRI TAMÁS) jellemzők

A munkajogi szabályozásban hatalmas változást jelent a 2012. július elsejétől hatályos új Munka Törvénykönyve, amely jelentős mértékben megváltoztatja a rendszerváltás óta kialakult munkajogi szabályozást. Ez az egyetemi tankönyv bemutatja az új szabályokat, a mögöttük meghúzódó vezérlő elveket, elvi és gyakorlati problémákat, ugyanakkor részletes kitekintést ad a munkajogi gyakorlatra, a bíróságok időtálló döntéseire is. Rosszabb helyzetbe kerülnek a munkavállalók Könnyebb lesz megszüntetni a munkaviszonyt Nagyobb szerepe lesz a kollektív szerződésnek és a munkaszerződésnek Ezekre a kérdésekre keresik a választ a kötet szerzői, akik munkajogász szakemberek, egyetemi oktatók, ügyvédek és bírák. A szerzők számos munkajogi kommentár, könyv és szakcikk megírása után arra vállalkoztak, hogy megismertetik a munkajogi szabályozás legapróbb részleteit, s közérthető nyelvezettel és logikus rendben tárják az olvasó elé a munkajog egyre nagyobb jelentőségű és rendkívül érdekes világát. A tanköny