MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM jellemzők

A könyv első fejezetei a munkavédelemmel foglalkozótörvényt alapul véve alapfogalmakat, feladatokat,jogokat és kötelességeket, a biztonságos munkavégzésszemélyi és tárgyi feltételeit tisztázza. Ezek olyanlényegi kérdések, illetve témakörök, amelyekteljesítése, illetve ismerete mind a munkavállalók,mind pedig a munkáltatók érdeke.A negyedik és ötödik fejezet az építőiparban végezhetőmunkák biztonságtechnikai követelményeivel, illetve amunkahely létesítés feltételeivel, ergonómiaiismeretekkel, érintésvédelemmel foglalkozik. Olyantémakörök találhatók ezekben a fejezetekben, amelyek akülönböző szakterületen dolgozó szakmunkások számárarészben azonosak, illetve szakmájuktól függőenspeciálisak. A 6. fejezet a tűzvédelemhez kapcsolódótananyagrészekkel foglalkozik, így égéselmélettel, atűzjelzés, a tűzoltás módjaival, a tűzoltó készülékekhasználatával.A következő 7-8. fejezetek a foglalkozási ártalmak ésaz elsősegélynyújtás témaköreit mutatják be,szemléletes ábraanyag segítségével. A könyv uto