Műszaki mechanika jellemzők

A fogalomtár több mint 700 szakkifejezése a műszaki egyetemeken oktatott Statika, Szilárdságtan, Kinematika, Kinetika törzsanyagának és a Lengéstan alapjainak fogalmait tartalmazza. A kötetben megtalálható fogalmak értelmezése magyar és román nyelven olvasható.