Műveleti laboratóriumi gyakorlatok jellemzők

A vegyipari műveleti gyakorlatok tankönyve alaptankönyv, amely több vegy- és rokonipari szakképesítésnél használható. Szerkezeti felépítésében tartalmazza az alapfokú (jellegében szakmunkás) és középfokú (technikusképzés és érettségizett szakmunkásképzés) végzettségre épülő szakképesítések ismeretanyagát és a követelmények teljesítéséhez szükséges gyakorlatot. A tankönyv melléklete egy MS Excel formátumú előkészített és programozott táblázat, amely elsősorban a hosszabb számolásigényes gyakorlatokat támogatja. (floppy mellékleten)