Művészettörténeti ismeretek jellemzők

A könyv a vizuális művészetekkel foglalkozik, a művészi alkotások sajátosságainak megértéséhez kíván segítséget nyújtani, egyszersmind hozzájárul a művészettörténeti tanulmányok elmélyítéséhez. Felépítése a hagyományos ágazati felosztást követi. Először a tárgyformálással, majd a teret, környezetet alakító művészettel, az építészettel foglalkozik, ezután az elsősorban esztétikai rendeltetésű művészeti ágakkal - a képzőművészetekkel. A fejezetek önálló egységet képeznek, nem épülnek szorosan azért, mert így lehet bizonyos folyamatokat a lehető legjobban megvilágítani. A szakkifejezések magyarázata, a névmutató és az időrendi táblázat segít a tájékozódásban.