MySQL.NET jellemzők

A könyvet elsősorban azok a fejlesztők fogják a könyvet hasznosnak találni, akik ismerik a .NET 2.0 környezetben való programozást, de eddig nem foglakoztak a MySQL programozásával. A második célcsoporthoz azok a fejlesztők tartoznak, akik jártasak a MySQL programozásában, viszont eddig nem fejlesztet-tek MySQL programokat a .NET 2.0 környezetben, de legalább közép-szinten ismerik a C# (vagy VB.NET) programozási nyelvet. Ezeknek a fejlesztőknek a könyv harmadik része hozza a legtöbb új információt. Az első rész bevezető jellegű és viszonylag rövid három fejezetből áll. A MySQL Server általános tulajdonságainak és korlátainak áttekintése után, részletesen foglakozik a szerver telepítésével, majd megismerünk egy sor segédeszközt is. A MySQL Server alapjainak tárgyalása a könyv második részében kapott helyet. A könyv harmadik része a MySQL programozásának van szentelve. Az utolsó négy fejezetben a példaanyagot C# programozási nyelven fogalmazva találhatjuk meg. A letölthető archívumban ezek a példaprogramok VB.NET fogalmazásban is megtalálhatók. Minden egyes fejezet utolsó szakaszában, a fejezetben tárgyalt agyagra vonatkozó, az interneten található forrásokra mutató hivatkozások kerültek összegyűjtésre.