NAGY KATALIN - MÁRIA TERÉZIA jellemzők

''Mária Terézia uralkodása a felvilágosult abszolutizmust juttatja az olvasó eszébe, azt az államformát, amelynek lényege a polgári átalakulás előkészítése. Egyik biográfusa azt írta a császárnőről, hogy átvezette népeit a 19. századba. Fő céljának és feladatának alattvalói boldogulását tartotta, bár ez egy ilyen soknemzetiségű birodalomban korántsem volt az érintettek számára egyértelmű.'' ''Katalin őszintén hitt abban, hogy uralkodása alatt sikerült jólétet teremtenie, ha nem is mindenki, de alattvalói többsége számára. Országlása idején Oroszország olyan hatalmas és erős volt, mint még soha, az új törvényeknek pedig biztosítaniuk kellett az általános felvirágzást. A történészek uralkodását a felvilágosult abszolutizmus korának nevezték.