NAGY NOVELLÁSKÖNYV jellemzők

WASS ALBERT ELŐSZÖR A NOVELLÁKBAN, a novellák által talál rá a próza széles országútjára. Megtalált és kimondott életsorsok történetei, drámai pillanatai, rejtőz(köd)ő-kitárulkozó vallomások teszik kortársai között már fiatalon elismertté. 28 évesen egyenrangú tagja lesz az Erdélyi Helikonnak. Prózaírói képességére figyel fel Bánffy Miklós és Kuncz Aladár, barátságát ennek köszönheti Tamási Áronnal, Nyirő Józseffel, Berde Máriával és Indig Ottóval, de Makkai Sándor is hangsúlyozza Wass ebbéli kvalitásait. Az erdélyi és magyarországi lapok rendszeresen közlik írásait, a harmincas évek második felétől reprezentatív antológiák szerzői közé kerül. A legjobb erdélyi írókat képviseli az Erdélyi Köszöntő antológia magyarországi körútján! Pilinszky János felismerő jellemzése érvényes a különleges, élet- és létfaggató paraboláira és egzisztenciális vallomásaira egyaránt: „Érzékeny, szemlélődő lélek, mondatai az álom varázslatával hatnak, mégis fegyelmezett, szigorú stílus ez. Emberek, városok é