NAPKELET LOVAI - RÉGMÚLT IDŐK LOVAIRÓL MÁSKÉPP, MÁSHOGY, MAGYAR SZEMMEL jellemzők

„...ezek a lovak nem nyertek világversenyeket, nem voltak tenyészkiállítások „díszei”, „csinnadrattás” rendezvények „hősei”, ők csak csendben, rejtetten élték, élik szerény kis életüket gazdáik körül, vagy éppen ménesükben, szerte a világban...- nos, ezekről az állatokról szól e könyv, melyben tárgyilagosan, mégis emberien nézünk szembe a tényekkel. Remélem, sikerül fölkavarnom a „laikusokat” és a „lovasokat” egyaránt, s sikerült egy pici kis morzsával hozzájárulnom ahhoz, hogy jobban megbecsüljük és értékeljük az ősi világ rejtett kincseit, köztük e mokány kis lovakat.”