"Napkirályok" tündöklése jellemzők

A tartalomból: A modern Európa hajnala: A felfedezésekhez vezető út; Világpiac - világgazdaság; Az európai gazdaság válaszútja; A rendi társadalom rendíthetetlensége; Európa perifériái; A szellemi élet új irányzata; A mindennapok nyomorúsága; A térkép változásai. A "napkirályok" Európája: A hatalom intézményesítése; Hittel vagy feltétlen engedelmességgel? Ami a reformációt követte; Az abszolutizmus iskolája; Anarchia és despotizmus; Szabadságharc Németalföldön; Polgári forradalom Angliában; A társadalmi konfliktusok hagyományos formái; Háború és válság a XVII. században. Hagyomány és ráció keresztútján: Az értelem úttörése; Tudomány és művészet felzárkózása; A megújuló gazdaság; Az európai élvonal átrendeződése; A felvilágosult abszolutizmus elmélete; A felvilágosult reformok valósága; A mindennapok megvilágosodása. A könnyebb érthetőség és tájékozódás érdekében a könyv hátuljában kronológia (1492-1789), névmutató és 20 oldal kép és térkép melléklet található.