Négy védőbeszéd jellemzők

"A klasszikus antikvitás minden kétséget kizáróan legkiválóbb szónokaként számon tartott Marcus Tullius Cicero négy védőbeszédének bevezető tanulmánnyal és jegyzetaparátussal ellátott fordítását tartalmazza e kötet. #Az elmúlt egy évszázad során magyar nyelven napvilágot nem látott oratiók nem csupán az ékesszólás művészetének remekei, hanem a Kr. e. I. század történelmi eseményeinek kulisszái mögé bepillantást engedő dokumentumok is."