NEGYVENNYOLCAS TÖRTÉNETÜNK MAI ÁLLÁSA jellemzők

1998-ban és 1999-ben emlékeztünk meg az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc 150. évfordulójáról, amelynek a könyvkiadást illetően páratlannak mondható szakmai hozadéka volt: az évforduló éveiben, valamint az elmúlt tíz esztendőben itthon és a környező országokban mintegy hétszázötven tudományos, illetve tudományos népszerűsítő kiadvány látott napvilágot, amelyek jelentős hányadáról a szélesebb olvasóközönségnek nincs tudomása.A korszak elismert kutatója, Hermann Róbert egyedülálló munkájában rendszerezi, szemlézi és értékeli ezt a gazdag és sokszínű könyvtermést, amelyben az országos tudományos műhelyek: akadémiai, egyetemi, levéltári kutatóközösségek kötetei mellett ott sorakoznak a vidéki múzeumok, helytörténész körök és iskolák kiadványai is Budapesttől Sepsiszentgyörgyig. A szerző műfajonként csoportosítva tekinti át az okmány- és forrásközléseket, megjelent emlékiratokat, naplókat, adattárakat, monográfiákat, részfeldolgozásokat, életrajzokat és a sokszor már pusztuló v