Nemesek, polgárok, parasztok jellemzők

A kötet Kósa László mintegy harmadfél évtizednyi tanulmányírói munkásságából ad válogatást. Egyúttal az egyetemi tanár, akadémikus szerző eddigi életművének keresztmetszetét is nyújtja. A bevezető írás jelzi, hogy a szerző a magyar népi kultúrát nem önmagában, nem elszigetelve, hanem magyarok és szomszéd népek művelődési és társadalmi érintkezéseinek megvilágításában kutatja. A felsőoktatásban eddig is kötelező, illetve ajánlott olvasmányként használt néprajzi, történeti, antropológiai és művészettörténeti szövegek ezúttal egy kötetben hozzáférhetőek.