Német alap- és középfokú szókincs-minimum jellemzők

A gyűjtemény a Magyarországon leggyakrabban használt nyelvkönyvek szókészletére támaszkodik, valamint tartalmazza a számítógéppel kapcsolatos kifejezéseket is. A könyv három fő részből áll. Az egymásra épülő alap-, és középfokú szókincsgyűjtemény kb. 5600 lexikai egységet tartalmaz. A főneveknél feltüntették a birtokos esetet, és a többes szám végződéseit, a nőneműeknél csak a többes szám végződése szerepel. Minden esetben megadták az igék mindkét múlt idejű alakját, valamint a rendhagyó igéknél a jelen idejű, egyes szám harmadik személyű formát is. A függelék könnyen áttekinthető formában tartalmaz olyan hasznos tudnivalókat, melyek egy nyelvet tanuló számára nélkülözhetetlenek.