NÉMET IGEMÓDOK jellemzők

Minden idegen nyelvben vannak olyan nyelvtani kérdéskörök és szerkezetek, amelyeknek a megértése, megtanulása és begyakorlása a magyar nyelvtanulók számára különös nehézséget okoz. A német nyelvben a kötőmód számít ilyen `kemény diónak`.Uzonyi Pál, az ELTE Tanárképző Karának német tanszékvezetője nem csak a nyelvtanítás területén rendelkezik alapos tapasztalatokkal, hanem komoly nyelvtaníró is. Jelen könyvében a kötőmódot a német igemódok rendszerében taglalja, arányaiban persze sokkal nagyobb teret szentelve neki a másik két igemódnál.A kontrasztív szemléletű, igen alapos magyarázó részeket gyakorlatok követik, amelyek megoldási kulcsa a kötet végén található, ezzel lehetővé téve az önálló tanulást is. A kötetet záró magyar-német és német-magyar nyelvtani szómagyarázat a németül tanulók általános és fontos segédeszköze lehet.Ajánlható a könyv minden olyan nyelvtanulóknak, aki érettségire, felvételire vagy nyelvvizsgára készülve a maga komplexitásában szeretné megtanulni és begyakoroln