NÉMET ÍRÁSBELI NYELVVIZSGA - ORIGÓ - jellemzők

Új Origó sorozatunk követi az Akadémiai Kiadó korábbi Origó Nyelvvizsgakönyveinek hagyományát - megújult tartalommal:-eredeti vizsgaanyagokat gyűjt össze az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Origó nyelvvizsgarendszerének feladatbankjából - újonnan merítve-hasznos tanácsokkal látja el a nyelvvizsgára készülőket - röviden összefoglalva-bemutatja az írásbeli nyelvvizsga feladattípusait - közép- és felsőfokon (vagyis a Közös Európai Referenciakeret B2 és C1 szintjein)-megoldókulcsot kínál az önellenőrzéshezA kötet tartalma:Középfokon (B2) öt-ötfeleletválasztós tesztfordítás magyarról németrefogalmazásfordítás németről magyarraszövegértésMegoldásokFelsőfokon (C1) két-kétfeleletválasztós teszttömörítésfogalmazásfordítás németről magyarraszövegértésMegoldásokA könyv virtuális melléklettel jelenik meg: a borító belső oldalán található regisztrációs szám segítségével a www.akademiaikiado.hu amp;lt;http://www.akademiaikiado.hu amp;gt;honlapon bejelentkező kötettulajdonosok további 20-20 középfokú vizsgas