Német irodalmi szöveggyűjtemény III. jellemzők

Ajánlott a nem kezdő szinten álló nyelvtanulók számára. A gyűjtemény az első két szöveggyűjtemény tematikáját követi és bővíti az életkornak megfelelően. Gyakran visszatérő probléma a megfelelő kiegészítő anyag hiánya. A kiadvány célja a németül tanuló gyerekek nyelvi készségének sokoldalú fejlesztése verseken, tréfás verseken, jeleneteken, játékos feladatokon keresztül.
A témakörök egy-egy témát sokféle oldalról közelítenek meg, különböző nehézségű versek közül válogatva, egy-egy készség fejlesztését szem előtt tartva, vagy komplexitásra törekedve. A verseken keresztül lehetőség nyílik a szép kiejtés gyakoroltatásán túlmenően, az olvasási készség fejlesztésére, a szókincs bővítésére, és bizonyos nyelvtani szerkezetek rögzítésére. Nem válik unalmassá, monotonná a tananyag, ha verssel, jelenettel, játékos feladattal közelítjük meg és egészítjük ki az adott témát. A passzív befogadáson túl a tanuló felfedező útra indulhat, önállóan dolgozhat a kiadvány segítségével, akár illusztrációt is készíthet az elolvasott szöveghez.
A találós kérdések, a szórejtvények és az egyéb feladatok nemcsak szórakoztatnak, de mélyítik és más oldalról közelítik meg a tanultakat. Mind a tanárnak, mind a diáknak szabad a válogatás a könnyebb és a nehezebb szövegek, feladatok között. Használható órakeretben, fakultáción, műsorokra, versenyekre való felkészüléshez, tehetséggondozásra.