NÉMET NYELVKÖNYV GYERMEKEKNEK 1. - SCHULBUS 1. - jellemzők

A `Schulbus` új, átdolgozott változata olyan 8-9 évesek számára készült, akik most kezdenek ismerkedni a nyelvvel. Rövid szóbeli kezdő szakasz után a tanulók az írás, olvasás tanulása mellett elsajátíthatják a legalapvetőbb nyelvtani alapismereteket is. A szókincsfejlesztést jól szolgálják a rövid szövegek, illetve olvasmányok, melyek megértését szép színes illusztrációk is segítik. A könyvben mind a nyelvtani ismeretek, mind a szókincs gyakorlásához sok feladat található. A tankönyvhöz munkafüzet is készült, mely további lehetőséget ad az egyéni és csoportos gyakorláshoz, valamint a hallás utáni megértés fejlesztéséhez. Találhatók a könyvben dalok, mondókák, melyek ugyancsak a szókincs bővítését szolgálják. Szorgalmas tanulással elérhető, hogy a legfontosabb témakörökről, mint pl. a család, iskola, vásárlás stb. képes lesz a tanuló röviden beszélni, illetve elbeszélgetni. Mindezt a könyvhöz készült hanganyag és munkafüzet is segíti.