NÉMET OKTATÓ - CD-ROM - KIVI OKTATÓ SOROZAT 2. - jellemzők

Német oktató CD-ROM 8-10 éves gyerekeknekA játékos oktató CD-ROM 8-10 éveseknek készült, melyben 5 játék (teszt, memória, akasztófa, képkirakó, kakukktojás) segítségével a gyerekek játékosan, könnyedén fejleszthetik német nyelvtudásukat.A játékokon kívül, a rendszer a legfontosabb német nyelvtani szabályokat 10 fejezeten keresztül mutatja be.Fejezetek:Az igeragozás, A határozott és határozatlan névelős főnevek ragozása, Hogyan lesz a szavakból mondat?, A személyes névmások ragozása, A határozatlan névmás, A birtokos névmások ragozása, A tagadás, Néhány kérdőszó, Az idő, A számnevek