NÉMET TÁRSALGÁS jellemzők

Raktári szám: 56222Kiadványunkat haszonnal forgathatja a nyaralásra érkező vendég, a nemzetközi konferencia résztvevője, az üzletember. Talál benne szituatív párbeszédeket, bő szójegyzéket, megismerkedhet a tipikus német vagy magyar nevekkel, az utcák és terek elnevezéseiben előforduló tulajdonnevekkel. Figyelmébe ajánlunk egy fonetikai helyesírási részt is, valamint az időjárásra, az évszakokra, a hónapokra, napokra vonatkozó szavakat, kifejezéseket. Olyan állandó dialógusformákkal is megismerkedhet, amelyek egyaránt használatosak a vásárlásnál, a szolgáltatások igénybevételénél, a szórakozásnál. Könyvünkben igyekszünk bemutatni a három német nyelvterület nyelvhasz-nálatát, kitérünk az osztrák és délnémet nyelvi példákra is. Jól használhatja a Német társalgás szituációs szójegyzékét, ha már beszél egy kicsit németül, ha pedig most tanul, akkor az egész könyvet ajánljuk figyelmébe.