NEMZET ÉS KISEBBSÉG jellemzők

A nemzeti és nemzetiségi kérdés kutatásának nemzetközileg is elismert szaktekintélye ezúttal magyarul eddig meg nem jelent francia, német, angol és orosz nyelvű tanulmányiból ad magyar fordításban válogatást a gazdag életmű utolsó 40 év terméséből. Ízelítő a feldolgozott témákból: A XIX. századi orosz társadalom a magyar utazók szemével, Oroszország a francia közvéleményben, Nemzeti mozgalmak Erdélyben a XIX. század első felében, Szlovákia, Pozsony és a pozsonyi magyarok a II. világháború idején - visszaemlékezés. (Ez a tanulmány sem idegen nyelven, sem magyarul eddig még nem jelent meg.)