NEMZET ÉS SZELLEMTÖRTÉNET jellemzők

Zolnai Béla az ún. reformkonzervatív irányzathoz tartozott, a hagyomány éskorszerűség ötvözését vállalta mind irodalomtörténészként, mind a nyelvesztétikamáig legnagyobb művelőjeként. Ezt a tanulmánykötetet 1939 táján állította össze,de kiadása a Szegedi Egyetem Kolozsvárra való költöztetése miatt elmaradt.