Nemzetfelfogások - Kisebbség-többség jellemzők

Nem kisebb célt tűztek ki maguk elé a kötet szerkesztői, mint elméletileg megalapozott tennivalók könyvét összeállítani a nemzetről a kormányzat a jelenlegi és a következők számára olvashatjuk a bevezetőben. A tanulmánykötet anyaga a téma szakértői között 2004 tavaszán folytatott két kerekasztal-beszélgetés során elhangzottakon alapul. A témakörök jelentőségét egyrészt a hazai cigányság sorsa iránti kitüntetett politikai és társadalomtudományos érdeklődés, valamint a nemzetközi migráció, az idegenellenesség és a bevándorlás kérdéseinek egyre nagyobb aktualitása adja meg, de nem utolsó sorban a határon túli magyarokkal kapcsolatos nemzetpolitikai stratégiák is a szakmai és politikai polémiák fontos részét képezik.