Nemzetközi gazdaságtan II. - Árfolyamok és pénzügyek jellemzők

Az általános gyakorlatban a nemzetközi gazdaságtan két egymástól jól elhatárolható részre osztható. Az első rész a nemzetközi kereskedelem kérdéseivel foglalkozik, ez a könyv első kötetében került bemutatásra. A Nemzetközi gazdaságtan második kötete a nemzetközi pénzügyek témakörét öleli fel. A könyv első fejezetében a termelési tényezők nemzetközi áramlásának elméleti összefüggései kerülnek bemutatásra. A fejezet a két alapvető termelési tényező a munka és a tőke nemzetközi mozgását elemzi. A második fejezet első részében a nemzetközi fizetési mérleg kerül bemutatásra, majd az árfolyam kerül górcső alá, külön is kiemelve az árfolyamváltozásnak a külkereskedelemre gyakorolt hatását, ezután a Nemzetközi Valuta Alap (IMF) árfolyam osztályozási rendszerével zárul a rész. A harmadik fejezet a nyitott gazdaság makroökonómiájával foglalkozik. A könyv utolsó fejezete a nemzetközi pénzügyi rendszer címet viseli, melyben részletesen bemutatásra kerülnek a konvertibilitás és a kulcsvalutával kapcsolatos fontosabb kérdésék, az ezüst-, és aranystandard rendszerek, bemutatásra kerül a Nagy Gazdasági Válság és az aranystandard kapcsolata, és a Bretton Woods-i rendszer történetére. Végül bemutatásra kerülnek a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank, melyek mind a mai napig a nemzetközi pénzügyi rendszer legfontosabb intézményei. A könyv második kötete a glosszáriummal zárul.