Nemzetközi pénzügyek jellemzők

A könyv célja, hogy bemutassa a nemzetközi gazdasági és politikai folyamatok szempontjából minősítetten fontos nemzetközi pénzügyi-valutáris rendszert. Ennek keretében feltárja a valutáris rendszer fejlődésének mozgatórugóit, értelmezze a rendszer minőségét meghatározó összefüggéseket, felhívja figyelmet azokra a pozitív és negatív jelenségekre, amelyek napjaink nemzetközi pénzügyi rendszerét jellemzik.