NÉPZENEI OLVASÓKÖNYV - CD MELLÉKLETTEL jellemzők

A mű a magyar népzene alapvető ismertetője. Mind a vokális, mind a hangszeres néphagyomány jellegzetességeiről szól (ezen belül a tánczenéről is, amelynek kiváló szakértője és gyakorlója a szerző).Az olvasókönyv három részre tagolódik.Az első a népzenére vonatkozó általános ismereteket foglalja magába. A második rész az olvasmányokat, a harmadik pedig - példatárként - egy mintaszerű népzenei gyűjtés anyagát tartalmazza, amelyet a CD-ROM mellékletről meg is hallgathat az olvasó.A kötet legvégén kis szótár segíti a könyvben előforduló szakkifejezések, idegen szavak itt használandó értelmezését.