NEVES KIFEJEZÉSEK, SZÁLLÓIGÉK, MONDÁSOK jellemzők

A könyv megírásának fő mozgatórugója az volt, hogy rávilágítson a hétköznapi életben is gyakran használt kifejezéseknek rég elfeledett hátterére. A könyvben szereplő `neves` kifejezések és szállóigék többsége bizonyára ismerősen cseng az Olvasó fülében, ám azok hátterében megbújó, zömében az ókor titokzatos világába vezető történet már remélhetőleg újdonságként fog hatni. A neves kifejezések és szállóigék az egyszerűség és a könnyen kezelhetőség kedvéért ábécérendben követik egymást, s minden egyes szövegrész hasonlóképpen van megszerkesztve.Elsősorban iskoláskorú gyermekeknek íródott a könyv, de érdeklődéssel forgathatják mindazok, akik szeretnék megismerni `neves` kifejezéseinket, szólásainkat.