Nietzsche és a posztmodernizmus jellemzők

Friedrich Nietzsche (1844-1900) a 20. század egyik meghatározó filozófusa - ami ellentmondásnak tűnik, hiszen épp hogy megérte a századfordulót. Mégis, gondolatai, problémafelvetései, eszméi - az Übermensch, az örök visszatérés, "Isten halála", a nyugati civilizáció alkonya - nagyon erősen hatottak századunk íróira és filozófusaira, akár továbbgondolták Nietzschét, akár szembehelyezkedtek vele. E könyv világos és közérthető nyelven mutatja be ezt a fontos gondolkodót, és megvizsgálja, hogyan hatottak írásai a "posztmodern" néven ismert (vagy nem ismert) filozófiai irányzatra. Hogyan kapcsolódik Nietzschéhez a dekonstrukció, a posztmodern feminizmus és az ismeretelméleti relativizmus? Ki volt és mit akart Derrida, Lyotard, Baudrillard, Foucault, Rorty, és mit tanultak Nietzschétől? Mit tanulhatunk tőle mi?
Minderre választ kínál e frappáns Posztmodern találkozás Nietzsche és a posztmodernek közt. A kötet végén fogalomtár és könyvajánló segíti a további tájékozódást.