NŐNEVELÉS ÉS NEMZETÉPÍTÉS MAGYARORSZÁGON - 1867-1918 jellemzők

Magyarországon a nevelés- és művelődéstörténeti írások ritkán alapoznak a társadalmi nemek tudományának módszertanára és teszik elemzés tárgyává a nők szerepeit, valamint a korabeli nőnevelést. A szerző írásában egy konkrét történelmi kontextust, a dualizmus kori magyarországi kormányzati szinten elképzelt és irányított magyar nemzetépítő törekvéseket vizsgálja, és azt mutatja be, hogy hiányos elemzéseket eredményezhet, ha figyelmen kívül hagyjuk a nők elképzelt és reális pozícióját és akaratát, a korabeli nőnevelés helyzetét és a politikát.