Novák István építészeti munkássága jellemzők

Novák István a magyar építőművészet egyik legtermékenyebb alkotója. Több mint másfél száz épület fémjelzi művészi, mérnöki munkásságát, várostervező tevékenységét. E kötet nem vállalkozik a hatalmas és sokrétű életmű feltérképezésére, az alkotások közül azokat igyekszik körüljárni, melyek emblematikus értékűek, melyek legfőbb reprezentásai munkásságának.
A könyv, többek között megkísérli a kiváló szakember helyét kijelölni egy ellentmondásokkal terhes kor építőművészetében, a társművészetekkel való szoros kapcsolatát külön is taglalja.
Az Ybl-díjas, DLA építész önvallomása, a kortársak, művészbarátok méltató szavai által pedig egy érdekes, értékes személyiséghez kerülhet közelebb az olvasó.