NOVELLÁK I-II. jellemzők

Móricz Zsigmond egy elbeszéléssel, a Hét krajcárral robban be a századelő új magyar irodalmába,a a Nyugat című folyóirat hasábjain (1908.), Ady Endre, Kosztolányi, Osvát lelkes fogadtatásától kísérve. Az Osiris Klasszikusok sorozatában az elbeszélői életmű tervezett négy kötetéből először az 1900-tól 1926-ig írt elbeszéléseket jelentetjük meg.