Növényi sejtbiológia I. jellemzők

'Az első éves biológus- és biológia tanár-szakos hallgatók egyik alapozó kurzusa a Sejtbiológia, melynek részét képezi a Növényi sejtbiológia tananyaga. E kurzus anyagának elsajátításához nyújt segítséget ez a jegyzet, amely tehát elsősorban a Szegedi Tudományegyetem I. éves biológus- és biológia tanár-szakos hallgatói számára készült. A jegyzet összeállítása során a növényi sejtbiológia legalapvetőbb ismereteinek összefoglalására törekedtünk, melynek birtokában a hallgatók biztos tudást szerezhetnek a növényi sejtek szerveződésének és működésének alapjairól.' a Szerzők