Nyelv, kultúra, társadalom jellemzők

Az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola 2014 novemberében Budapesten rendezte meg Nyelv, kultúra, társadalom címmel az éves Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciát. Az elhangzott előadások, illetve az utánuk kialakult viták a témák továbbgondolására késztették az előadókat, így született meg a jelen tanulmánykötet anyaga. A könyv írásai nyelv, kultúra és társadalom viszonyát vizsgálják számos alkalmazott nyelvészeti tudományterület szemszögéből - a nyelvpolitikától a pszicholingvisztikán át a médiatudományig. A kötetet egyaránt ajánljuk nyelvé­szeknek és nyelvtanároknak, valamint a nyelvészet iránt érdeklődő doktoran­duszoknak és egyetemi hallgatóknak.