Nyelv, nyelvhasználat, kommunikáció jellemzők

Nemesi Attila László (1975) nyelvész, kommunikációkutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének oktatója. Meghívott előadóként tanított az egri Eszterházy Károly Főiskolán és a Szegedi Tudományegyetemen is. Ebben a kötetben hét témakörről foglalja össze kutatási eredményeit a nyelv, a nyelvhasználat és a kommunikáció kérdései iránt érdeklődő olvasók számára: foglalkozik két vitatott nyelvtani jelenséggel, azután a nyelvi udvariasság, benyomáskeltés és humor megjelenési formáival, s végül a vizuális és verbális befolyásolás módszereivel. Széles szakirodalmi hátteret vázol, gazdag példaanyaggal szemlélteti tárgyát bizonyítva, hogy az elméleti igényesség és az élvezetes stílus jól összefér egymással.