Nyelvével hal a nemzet jellemzők

A finnugor népek nemzettudata szoros egységben áll a nyelvvel, ezért úgy tűnik, hogy az erőteljes oroszosítás miatt megpecsételődött körülbelül két tucat, a magyarral nyelvrokon nemzet sorsa. A kötet saját magával szembesíti az orosz szakirodalmat. Oroszbírálat olvasható ki belőle, de ez nem az ember vagy a kultúra, hanem a politika ellen szól, mutat rá a szerző. Hogy lehet megállítani a pusztulást? - teszi fel a kérdést. Egyáltalán értéknek tekintik-e ezek a kis népek a nyelvüket? A szerző véleménye szerint az értelmiség egy része igen, de az emberek többsége számára közömbös témáról van szó. Úgy véli, tíz, húsz év múlva eltűnnek nyelvük autentikus hordozói, az idős korosztály tagjai. Japán példája követendő lehet, hiszen a tradíciókat megtartó, de a modernizáció terén éllovas országról van szó. ,,Öntudatra kell ébreszteni a finnugor népeket! Ennek a szellemében született ez a könyv" (A Szerző)